World Cup Fundraiser 2011

Posted Posted by admin in Media Releases     Comments Comments Off
Feb
22

Saturday 9th April 2011:  Fakahau Valu and a young girl at Fo’ui during the first Fundraising appeal in the Western District of Tongatapu 5 & 6 with generous support from the public.

Tokonaki 9 ‘Epeleli 2011:  Ko Fakahau Valu ‘oku ne tali e tokoni mei ha ki’i ta’ahine ‘i he kolo ko Fo’uii ‘i he fuofua feinga pa’anga ‘a e Poate Ma’u Mafai ki he ‘Akapulu ‘o Tonga  ‘i he Vahenga Hihifo pea na’e fai tokonia ‘e he kakai ‘o e ngaahi koloo.

Comments are closed.

Keep Rugby Clean

Tonga Rugby Union supports the Keep Rugby Clean campaign

Official RWC 2011 Team

17. Viliame Volavola 'IONGI 12. Ephraim TAUKAFA 27. Fetu'umoana VAINIKOLO 13. 'Aloisio 'Ilaisia Ma'asi 22. Vungakoto Filimone LILO 28. Latu Alipate H. Naqasima FATAFEHI 25. William Fetu'ufuka Ukumaki Aorere HELU 10. Finau MAKA 11. Viliami Suaesi MA'AFU 8. Sione Ma'ake KALAMAFONI 1. Soane Longopoa TONGA'UIHA 24. Sione Lamipeti Ngalu TIMANI 21. Sione Fale ki he Fohe VAIOMO'UNGA 5. Tukulua 'Atu LOKOTUI 16. Kurt Stanley MORATH 30. Taufa'ao FILISE 15. Thomas Ta'ufo'ou PALU 6. Kelekolio Paino HEHEA 20. Sukanaivalu Ikavuka HUFANGA 2. Faka'anaua ki 'Alisona TAUMALOLO 3. Kisi PULU