Fakamatala ki he mitia mei he ma’u mafai ‘o e ‘iunioni ‘akapulu ‘o tonga

Posted Posted by admin in Media Releases     Comments No comments
Jul
28

FAKAHA ‘A E ‘AKAUNI PANGIKE FO’OU KI HE FAKATANGI FEINGA PA’ANGA

‘Oku fiefia ‘a e Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘o Tonga kefakaha ki he Hou’eikimo e kakai ‘o e Fonua pehe ki he ngaahipisinisi, kuofokotu’u ‘a e ‘akaunipangike ‘i he pangike Westpac Bank of Tonga kefakafaingofua’I ‘a ngaahipisinisimo e Hou’eikimo e kakai ‘a e Fonua kenaufakahuhangatonuha’anau ‘ofa pa’anga ki he ngaahifeingaketeuteu ‘a e ‘Ikale Tahi ki he Fe’auhiIpu ‘a Mamani.

Ko e hingoa ‘o e ‘akaunipangikeko e “Tonga Rugby Union Authority – RWC 2011 Fund Raising Account”

Ko e fika ‘a e ‘akaunipangikeko e 2000836458.

‘Oku lotofoki ‘a e Ma’uMafaikenefakamalo’ia’i ‘a e ngaahitokonikotoakuofakahokomai, hangeko Fine Tohi mo e kautaha Dateline Transam Shipping, fanaumo e makapuna ‘a e tangata ‘Ikale Tahi tutuku ;iloakuopekiakoSiaosiSelupe II, pea moKalafi Moalamo e kautahaTaimi Media Network.

‘Oku keitu’upefoki ‘a e fakaafe ‘a e Ma’uMafai ki he Hou’eikimo e kakai ‘o e Fonuae, pehe ki he ngaahipisinisikenautokonimai ki he faka-tangifeinga pa’anga ko’eni ‘oku ‘amanakifakahoko.

Faka’apa’apa atu

Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘o Tonga

Fasimoeafi

6 ‘Epeleli 2011

—- NGATA ‘O E FAKAMATALA —-

Kiha toe faka’eke’eke, fetu’utakikia:

‘Aminiasi Kefu

Tokoni Sea ‘o e Poate ‘o e KauTalekita

Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘a Tonga

Hala Salote, Fasimoeafi
Telefoni: (676) 26 044 (Office) / (676) 7715314
‘Imeili: aminiasi@kalianet.to

Post comment

Keep Rugby Clean

Tonga Rugby Union supports the Keep Rugby Clean campaign

Official RWC 2011 Team

14. Samisoni FISILAU 5. Tukulua 'Atu LOKOTUI 29. 'Aleki 'Aho LUTUI 9. Samiu Kaufusi VAHAFOLAU 23. Siale Vailea PIUTAU 8. Sione Ma'ake KALAMAFONI 24. Sione Lamipeti Ngalu TIMANI 18. Andrew Kautonga MA'ILEI 1. Soane Longopoa TONGA'UIHA 15. Thomas Ta'ufo'ou PALU 20. Sukanaivalu Ikavuka HUFANGA 16. Kurt Stanley MORATH 2. Faka'anaua ki 'Alisona TAUMALOLO 7. Joseph Mark Laifone TU'INEAU 26. 'Unaloto ki Pulotu Vea TEUTAU a.k.a Taniela MOA 12. Ephraim TAUKAFA 6. Kelekolio Paino HEHEA 25. William Fetu'ufuka Ukumaki Aorere HELU 28. Latu Alipate H. Naqasima FATAFEHI 19. Alaska Nikolasi TAUFA 4.  Halani 'AULIKA