Our Blog

Fakamatala ki he mitia mei he ma’u mafai ‘o e ‘iunioni ‘akapulu ‘o tonga

FAKAHA ‘A E ‘AKAUNI PANGIKE FO’OU KI HE FAKATANGI FEINGA PA’ANGA

‘Oku fiefia ‘a e Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘o Tonga kefakaha ki he Hou’eikimo e kakai ‘o e Fonua pehe ki he ngaahipisinisi, kuofokotu’u ‘a e ‘akaunipangike ‘i he pangike Westpac Bank of Tonga kefakafaingofua’I ‘a ngaahipisinisimo e Hou’eikimo e kakai ‘a e Fonua kenaufakahuhangatonuha’anau ‘ofa pa’anga ki he ngaahifeingaketeuteu ‘a e ‘Ikale Tahi ki he Fe’auhiIpu ‘a Mamani.

Ko e hingoa ‘o e ‘akaunipangikeko e “Tonga Rugby Union Authority – RWC 2011 Fund Raising Account”

Ko e fika ‘a e ‘akaunipangikeko e 2000836458.

‘Oku lotofoki ‘a e Ma’uMafaikenefakamalo’ia’i ‘a e ngaahitokonikotoakuofakahokomai, hangeko Fine Tohi mo e kautaha Dateline Transam Shipping, fanaumo e makapuna ‘a e tangata ‘Ikale Tahi tutuku ;iloakuopekiakoSiaosiSelupe II, pea moKalafi Moalamo e kautahaTaimi Media Network.

‘Oku keitu’upefoki ‘a e fakaafe ‘a e Ma’uMafai ki he Hou’eikimo e kakai ‘o e Fonuae, pehe ki he ngaahipisinisikenautokonimai ki he faka-tangifeinga pa’anga ko’eni ‘oku ‘amanakifakahoko.

Faka’apa’apa atu

Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘o Tonga

Fasimoeafi

6 ‘Epeleli 2011

—- NGATA ‘O E FAKAMATALA —-

Kiha toe faka’eke’eke, fetu’utakikia:

‘Aminiasi Kefu

Tokoni Sea ‘o e Poate ‘o e KauTalekita

Ma’uMafai ‘o e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘a Tonga

Hala Salote, Fasimoeafi
Telefoni: (676) 26 044 (Office) / (676) 7715314
‘Imeili: aminiasi@kalianet.to

Comments & Responses